Projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi dostal definitívne zelenú!

Na východe čoskoro pribudne nová nemocnica

Miriama Letovanec: Spišská Nová Nemocnica prinesie vyššiu kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Nová nemocnica v Spišskej Novej Vsi je za rohom

Zaujíma nás váš názor na novú nemocnicu! Odpovedzte, prosím, na otázky a pomôžte nám zlepšiť zdravotníctvo v Spišskej Novej Vsi.

Spišská Nová Nemocnica

Východ si zaslúži kvalitnú zdravotnú starostlivosť, a preto ju v regióne dlhodobo zlepšujeme. V Spišskej Novej Vsi sa nám za roky nášho pôsobenia podarilo zrekonštruovať viacero oddelení, vďaka čomu je zdravotná starostlivosť ešte kvalitnejšia a dostupnejšia. Zároveň sa nám podarilo zvýšiť celkový komfort ako pacientov, tak aj zdravotníkov.

Rekonštrukciami však v Spišskej Novej Vsi nekončíme. Po Michalovciach a Bratislave aj tu postavíme novú nemocnicu, ktorá posunie kvalitu zdravotníctva v regióne ešte viac vpred. Svoje brány otvorí už v roku 2028.

Nová nemocnica prinesie viac ako 100 lôžok, moderné operačné sály, novú pôrodnicu či oddelenie intenzívnej starostlivosti.

Viac o nemocnici

Čo prinesie nová nemocnica?

155 lôžok
Operačné sály
Gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie
Oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti
Novorodenecká JIS
Oddelenie jednodňovej
starostlivosti

Rekonštrukcia

Súčasťou skvalitňovania zdravotnej starostlivosti v regióne nie je len výstavba novej nemocnice, ale aj rekonštrukcia tej súčasnej.

Rekonštrukcia, ktorá začne už v lete tohto roka, prinesie rozšírenie súčasných kapacít nemocnice. Vznikne tu nové chirurgické lôžkové oddelenie, ktoré bude neskôr prepojené s novou nemocnicou, a ktoré pacientom ponúkne aj nadštandardné jednolôžkové izby s vlastnou kúpeľňou. Zrekonštruovaná časť poskytne vyšší komfort aj zdravotníkom, pre ktorých tu vybudujeme nové zázemie.

Rekonštrukcia bude dokončená už v lete 2026.

Plán výstavby

Október 2023 Stavebné povolenie
Leto 2024 Začiatok rekonštrukcie
4. kvartál 2024 Začiatok výstavby novej nemocnice
Jún 2026 Hotová rekonštrukcia
December 2028 Otvorenie novej nemocnice

Ako bude vyzerať nová nemocnica?

  Povedzte nám svoj názor,

  aby sme pre vás dokázali neustále zlepšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti


  Vaše otázky

  Súčasná, aj nová nemocnica sú majetkom Košického samosprávneho kraja. V jeho vlastníctve aj zostanú.

  Sieť Penta Hospitals je prevádzkovateľ oboch nemocníc.

  Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo z Plánu obnovy a odolnosti na tento projekt 47,3 mil. eur s DPH, pričom celková suma vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne až súčasnú sumu 72 miliónov eur s DPH.

  Rozdiel medzi celkovou cenou investície a spolufinancovaním z Plánu obnovy plánuje sieť Penta Hospitals Slovensko financovať z vlastných zdrojov. Po výstavbe sa má stať súčasťou vlastníctva Košického samosprávneho kraja, s ktorého predstaviteľmi sa aktuálne rokujeme o podmienkach tejto významnej investície.

  Rekonštrukcia súčasnej nemocnice a výstavba novej nemocnice s celkovou stavebnou plochou nad 10-tisíc m2 je tretím najväčším nemocničným projektom z Plánu obnovy a odolnosti na Slovensku. V prípravnej fáze bolo preto nevyhnutné získať právoplatné územné rozhodnutie, ako aj posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA. Projektová dokumentácia a stavebné povolenie boli sfinalizované na konci roka 2023. Tento významný míľnik ale nestačí na garanciu splnenia šibeničného termínu v júni 2026.

  Na základe skúseností siete Penta Hospitals s výstavbou nemocníc v Michalovciach a na bratislavských Boroch sme nadobudli presvedčenie, že plnohodnotné dokončenie nového pavilónu do pôvodného termínu nie je možné a od zmluvy by sme museli odstúpiť. To by znamenalo koniec pre túto miliónovú investíciu na Spiši. Preto Penta Hospitals od septembra 2023 situáciu konzultovala s Ministerstvom zdravotníctva SR a ešte v decembri toho istého roka ho požiadala o prehodnotenie konečného termínu prevzatia stavby, čomu ministerstvo vyhovelo podpisom dodatku k zmluve začiatkom februára 2024.

  V pôvodnom termíne v júni 2026 bude dokončená a odovzdaná zrekonštruovanú časť nemocnice. Nová nemocnice bude v rovnakom čase dostavaná do úrovne hrubej stavby (shell & core) a svoju plnú prevádzku (full fit out) začne koncom roka 2028.

  Aktuálne projekt disponuje kompletnou projektovou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Od začiatku apríla nemocnica pristúpila k oficiálnemu otváraniu ponúk od dodávateľov na rekonštrukciu aj výstavbu. V rámci verejného obstarávania nemocnica obdržala štyri záväzné ponuky, ktoré teraz vyhodnocuje poverená odborná komisia. Ak všetko pôjde podľa plánu, stavebné práce by sa mohli začať už v priebehu jesene tohto roka.

  Nová budova nemocnice bude mať gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodeneckú jednotku intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály a centrálnu sterilizáciu. Pribudne taktiež celkovo 121 lôžok.

  Budova nového pavilónu vychádza koncepčne z projektu Nemocnice novej generácie v Michalovciach. Výrazne skvalitní akútnu zdravotnú starostlivosť v spišskonovoveskom regióne a zhodnotí verejný majetok Košického samosprávneho kraja.

  Do budúcna nemocnica pracuje s predpokladom rozšírenia operatívy a potrebou pokrytia väčšej spádovej oblasti pre chirurgické odbory. Jej výstavba a rekonštrukcia je v súlade s reformou optimalizácie siete nemocníc. V súvislosti s vybudovaním nových operačných sál preto plánuje rozšíriť operatívu aj v ortopedickej oblasti.

  V existujúcej nemocnici pribudne nové chirurgické lôžkové oddelenie, ktoré bude prepojené s novou nemocnicou spojovacím mostíkom. Pribudne aj celkovo 14 nových dvojlôžkových izieb a 6 jednolôžkových izieb v najvyššom štandarde, ktoré budú mať samostatnú kúpeľňu.

  Rekonštrukcia existujúcej nemocnice bude dokončená už v júni roku 2026.

  Investícia je historická príležitosť pre zdravotníctvo na východe, ktorá sa nemusí opakovať. Nemocnica poskytuje nadregionálnu zdravotnú starostlivosť pre celý spišský región. Napriek tomu, že do nemocnice za posledných 12 rokov sieť Penta Hospitals investovala milióny eur, teraz máme príležitosť optimalizovať nemocnicu tak, aby slúžila aj v budúcnosti.

  Vďaka investícii v celkovej hodnote 72 miliónov eur, vrátane vlastných prostriedkov Penta Hospitals sa zdravotná starostlivosť zásadne skvalitní, pacientom poskytne vyšší komfort a v neposlednom rade zhodnotí verejný majetok Košického samosprávneho kraja.